Share this content on Facebook!
14 Nov 2013

Grønn energi : kloakk , biomass og gass fra willows

 Byene above landsbyene trenger s naturlig, kostnadseffektiv mate å treat kloakk location grønn-og energi

 Hva om det var en kostnadseffektiv og miljøvennlig måte å løse kloakk problemer for kanadiske byene, landsbyene og grender, og i prosessen genererer grønn energi?

 Kloakk, biosolids, avløpsvann, avløpsvann, menneskelig avfall he natt og jord-dette all eufemismer for akterdekk, avfall vi produserer med nær visse regularitet.

 Men i stedet for these på det som en Byrde, noe som avhendes, hvorfor ikke til å Bruke the vokse s avling som kan varme opp Våre bygninger, opprette grønn energi, produsere strøm eller brukes for compost? Hvorfor ikke...