Share this content on Facebook!
04 Feb 2014

Abney and Abney Associates Green Solutions, How Cities Can Address the Critical Need for Sustainable Development

 

Sustainable cities, or “smart” cities, focus economic and technological resources on conserving water, improving energy efficiency, reducing waste and enhancing their citizens’ quality of life. Innovations for renewable energy, the development of efficient waste management systems and community planning for smart growth ensure the viability of cities for years to come.

 

Critical Water Conservation Planning

Cities striving for sustainability must address water supply issues based on population demand. According to the United Nations, a 3-4 degree Celsius rise in global temperatures by 2080 could place an additional 1.8 billion people in water-scarce environments. Municipalities must be able to maintain freshwater resources through...14 Nov 2013

Grønn energi : kloakk , biomass og gass fra willows

 Byene above landsbyene trenger s naturlig, kostnadseffektiv mate å treat kloakk location grønn-og energi

 Hva om det var en kostnadseffektiv og miljøvennlig måte å løse kloakk problemer for kanadiske byene, landsbyene og grender, og i prosessen genererer grønn energi?

 Kloakk, biosolids, avløpsvann, avløpsvann, menneskelig avfall he natt og jord-dette all eufemismer for akterdekk, avfall vi produserer med nær visse regularitet.

 Men i stedet for these på det som en Byrde, noe som avhendes, hvorfor ikke til å Bruke the vokse s avling som kan varme opp Våre bygninger, opprette grønn energi, produsere strøm eller brukes for compost? Hvorfor ikke...